Hvorfor velge Digitive?

Vi hjelper bedriften din til suksess gjennom digital innovasjon.

Hvordan få fornøyde kunder?

Digital adopsjon er helt avgjørende for å oppnå den veksten du som bedriftsleder drømmer om og jobber for. Vi hjelper deg til suksess ved å tilby innovative tjenester basert på moden og stabil teknologi. Teknologi som bare fungerer. Og bare er ikke bare bare. Men det skal du slippe å tenke på.

Digitive er et lite, innovativt team som har fått kjenne på kroppen hvor frustrerende det er å jobbe med utdaterte digitale løsninger som svarer tregt og ikke fungerer som de skal. Vi vet alt om behovet for å løse tjenestekjøp uten at det butter imot. Denne innsikten har vi med oss i arbeidet med å skape tjenesteplattformer som gjør hverdagen litt enklere – for kundene våre og deres kunder igjen.

Illustrasjon av glade snakkebobler

Hva er god teknologi for oss?

God teknologi merker du ikke at eksisterer. Den bare fungerer. Og når du en sjelden gang må forholde deg til den, er det så enkelt og intuitivt at det ikke blir noe manuelt arbeid på «baksiden». Kan det automatiseres, så skal det automatiseres. Men digitalisering handler ikke bare om teknologi. Det handler om å forstå menneskene som skal bruke den.

En gjeng med problemløsere

For hva betyr det egentlig å skape digitale tjenesteplattformer som effektiviserer og forbedrer kundereisen? Å løse faktiske problemer for virkelige folk. Derfor mener vi at de beste teknologene, utviklerne og designerne først og fremst er problemløsere. De ser ikke på systemutvikling som oppgaver de skal produsere, men som problemer de skal finne løsningen på.

Heldigvis er det nettopp sånne folk som jobber hos oss! Vi har designere som kan alt om brukerflyt, frontend-utviklere som realiserer prototyper og gode backend-utviklere som får tak i og utnytter informasjonen som allerede finnes i bedriftene vi jobber med. De er løsningsarkitekter med hver sine spesialfelt, som samtidig evner å se hele bildet og hva brukeren faktisk trenger for å bli fornøyd.

Design thinking

Og bare så det er sagt; gode løsninger blir ikke til i et Word-dokument. De blir til i team med teknologer og forretningsutviklere. Mennesker med ulike personligheter, kompetanse og erfaring som sammen utforsker problemet og kommer fram til et svar. På den måten får alle en forståelse av hva vi faktisk ønsker å oppnå  – hvilke brukeropplevelser vi skal skape – og ikke bare hva som må produseres. 

I Digitive er vi tilhengere av design thinking og plasserer sluttbrukeren i sentrum for all nyskapning. Vi jobber tett på kundene våre, er nysgjerrige og stiller gode spørsmål som gjør at vi forstår forretningsdriften. Samtidig lytter vi til sluttbrukerne og hva som skal til for å gi dem en sømløs digital opplevelse.

Kort sagt gjør vi det som kreves for å oppnå de virkelig gode løsningene, så du kan bruke tiden din på det som betyr aller mest: å skape verdier.

Illustrasjon av hvordan vi i Digitive opplever design thinking-prosessen.

SLIK JOBBER VI

Systemutvikling trinn for trinn

Vi lager brukervennlige, webbaserte systemer med utgangspunkt i data fra bedriften og kundene. Typiske leveranser er nettsider, selvbetjeningsløsninger, interne systemer og smarttelefon-apper. Flere fagområder er involvert på veien fra idé til ferdig tjeneste. Arbeidsmodellen ser omtrent slik ut: 

 • Forretningsutvikling – sikre at vi velger den beste måten å nå KPIene på.
 • Prototype og design – alle involverte ser og opplever hvordan det hele skal fungere før vi bruker tid på koding.
 • UI/UX-design – opplevelsen blir god og intuitiv for brukeren.
 • API-tilkobling og bygging av mikrotjenester – for å tilpasse data.
 • Backend-koding – selve plattformen bygges.
 • Frontend – design og navigasjonselementer kobles til backend-koden.
 • Analyse – implementering av måleverktøy for brukerflyt-analyse og KPI-målinger.

NOEN AV VÅRE VERKTØY

Disse kodespråkene bruker vi

Frontend

 • Sass/CSS
 • JavaScript/Vue
 • Tailwind/Bootstrap
 • HTML
 • Node.js

Backend

 • Laravel/PHP
 • Integrasjon med tredjeparts APIer
 • Test Driven Development
 • MySql
 • JavaScript/Vue/React
 • Node.js 

Tjenester

Strategi og forretningsutvikling

• Forretningsstrategi
• Prosjektstyring
• Ledelse, prosess og rutiner
• Målstyring

Brukeropplevelser

• UI og UX-design
• Tjenestedesign
• Universell utforming
• Front end-utvikling
• Brukertesting

Systemutvikling
og integrasjoner

• Systemarkitektur
• Økonomi og ERP-systemer
• Datamigrering
• API’er, algoritmer og mikrotjenester
• Maskinlæring og AI

Innovasjon og produktutvikling

Design og utvikling av mobilapplikasjoner, nettløsninger, produkter og tjenester som enten forbedrer eksisterende prosesser eller gir nye forretningsmuligheter og markedsposisjoner.

Konsulenttjenester

Skalering og vekst med et komplementerende team med spesialistkompetanse innen økonomi, UI/UX-design, prosjektledelse, front end- og back end-utvikling.

Strategi og forretningsutvikling

• Forretningsstrategi
• Prosjektstyring
• Ledelse, prosess og rutiner
• Målstyring