Bilde av en grafisk bakgrunn i lillatoner med en grafisk hjerne som svever i midten.
18/9/2021

Derfor er design thinking veien å gå

Hvordan skape digitale tjenester som brukeren faktisk vil… bruke?

The million dollar question

For oss som skaper ny software, er det ett spørsmål som er viktigere enn de fleste andre: hvordan sørger vi for å utvikle tjenester som sluttbrukeren vil ha? Gjennom de siste 10 årene har vi bygd, testet og analysert – og utviklet en produksjonsprosess der konseptet design thinking står sentralt. Her forklarer vi hvorfor vi mener den er veien til suksess.

Hva er design thinking?

Design thinking er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling på. Den setter brukeren i førersetet og forutsetter empati og forståelse for hva målgruppen har behov for. Tilnærmingen handler om å løse problemer for virkelige folk gjennom å kontinuerlig spørre, forstå, teste, justere og forbedre.

VÅR TILNÆRMING TIL DESIGN THINKING: Empatisere, definere, idégenerere, prototype og teste – for deretter å justere og forbedre.

En visuell tilnærming til systemutvikling

DOGA skriver at design thinking «utfordrer vanetenking ved at tverrfaglige team kobler teknologi og forretningsforståelse med designerens måte å tenke og jobbe på». Vi kunne ikke sagt det bedre selv – en visuell tilnærming til systemutvikling er veien å gå! La oss først ta en titt på den mer tradisjonelle arbeidsprosessen og hvorfor den er problematisk.

Dokument-fellen 

Se for deg dette: forretningsfolk lager dokumenter med kravspesifikasjoner. De sendes videre til utviklere som – etter beste evne – bygger en tjeneste som designeren til slutt skal finpusse på. Hva er problemet med denne tilnærmingen? 

For det første er den omstendelig og involverer mange ledd. Ikke minst er den risikofylt. Her er det rom for mange misforståelser og feilskjær. Løsningen kan ende opp med å koste mer enn den smaker, for har sluttbrukeren blitt glemt i farten? 


Vår tilnærming 

I Digitive har vi flyttet fokuset vekk fra kravspesifikasjoner og over på en visuell tilnærming til systemutvikling. La oss forklare hvordan og hvorfor:

I samarbeid med kunden utvikler UI/UX-designeren er prototype basert på spørsmål som umiddelbart setter brukeren i førersetet. Hva ønsker vi å skape for brukeren? Hva skal brukeren oppleve? Den visuelle, navigerbare prototypen gjør det enklere for alle involverte å forstå hvordan tjenesten skal virke og oppleves. Vi sikrer at relevante tilbakemeldinger fra kunden og teamet blir tatt hensyn til tidlig i prosessen. 

Forbedringspunktene er enklere å få øye på når man forholder seg til et visuelt grensesnitt på en skjerm fremfor tekst i et dokument eller ord i løse luften.

I neste steg går vi mer i detalj på de ulike funksjonene i tjenesten. Hva skjer når du trykker på den knappen? Hvor skal dataene havne når de kommer tilbake til kunden? I denne prosessen kobles prototypen mot et teknisk produksjonsverktøy, slik at også utvikleren har en visuell navigasjon å forholde seg til. UI/UX-designeren går tilbake til prototypen og gjør justeringene vi har blitt enige om underveis. 

Neste steg er å lage en MVP, minimum viable product, basert på prototypen. Det er en enkel versjon av den ferdige tjenesten som testes på sluttbrukeren for å få tilbakemeldinger. Vi tar med den nye innsikten tilbake til prototypen, og gjør ytterligere justeringer og forbedringer som igjen går videre til det ferdige produktet.

Design thinking som ledestjerne

I Digitive bruker vi altså design thinking som ledestjerne gjennom hele prosessen – både i arbeidet med å utvikle prototypen og når vi lager den ferdige programvaren. En visuell tilnærming reduserer misforståelser, tar hensyn til sluttbrukeren og gjør det enklere å justere og forbedre produktet underveis.

Vi har hatt stor suksess med denne metoden for våre kunder. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!


Du vil kanskje også lese

Grafisk og fargerikt bilde av en robot som står med en skjerm med grafer på foran seg.AI in action: Hvordan teamet vårt brukte en dag på å teste AI-verktøy på kontoret

Hva vil skje hvis vi gir arbeidshverdagen vår et lite AI-boost? Det var vi nysgjerrige på å finne ut. Vi bestemte oss for å bruke en hel dag på å utforske AI-verktøy – og la oss bare si at det ble en av de mest interessante dagene på kontoret på lenge.

Les mer
Grafisk illustrasjon av hvordan man ikke bør og bør utforme et bestillingsskjema.Øk konverteringene på nettstedet ditt med et velfungerende bestillingsskjema

At din nettside har et velutviklet bestillingsskjema er avgjørende for både brukeropplevelsen og konverteringen. Her er vår 8-punktsliste over hva vi mener er beste praksis for et godt bestillingsskjema!

Les mer
Se alle artikler her